(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Lepto...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji je ugodno vreme omogočilo spravilo koruze, ter pripravo tal za setev ozimin. Trenutno poteka intenzivna setev ozimnih žit, večina ozimnega ječmena je že posejanega, ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Koruza)
V SV Sloveniji vsako leto opažamo poškodbe na koruznem steblu in storžu, ki jih naredijo gosenice koruzne vešče (Ostrinia nubilalis). Letošnji rezultati ocenjevanj različnih hibr...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Na strniščih zatiramo večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pelin...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljne buče)
Olje buče so v SV Sloveniji v zelo različnih fenoloških fazah, od faze kličnih listov (BBCH 100), pa do prvi do drugi pravi list na glavnem steblu, ki je v celoti razgrnjen (BBCH...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc