(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V preteklem tednu smo ugotovili povečan ulov kapusove muhe na prehranske vabe. Zato priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Pripor...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih kapusnic pojav...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V prvi polovici meseca junija ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusovega molja. Na komaj presajenih sadikah se močneje pojavljajo tudi bolhači. Pridelovalcem kapusnic priporoč...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V klobučevini smo v preteklem tednu odkrili odložena jajčeca kapusove muhe. Priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v zemljo tik ob rastlinah. Manjše površin...
Preberi več...

Pripravila: Leonida Lešnik