(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet kapusove hržice. V nevarnosti so predvsem sadike kapusnic, ki so ki so v fazi oblikovanja glave. V primeru, da se na listih zelja po...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
V zadnjih dveh tednih ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusovega molja in ozimne sovke. Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost gosenic. V p...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Vremenske razmere v drugi polovici aprila so omogočale pojav bolhačev na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Kapusnice)
Spoštovani. Na spletni strani KGZS – Zavod MARIBOR (www.kmetijski-zavod.si) si lahko ogledate TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2018: (zelje) (povezav...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc