(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
Sladkorna pesa je do sklenitve vrst precej nekonkurenčna plevelom. Že 10% pokrovnost tal s pleveli v stadiju 4-6 pravih listov sladkorne pese povzroči gospodarsko škodo na pridel...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Ostalo)
OOBVESTILO O VARSTVU KRMNEGA GRAHA PRED PREVELI Po otoplitvi se bo v SV Sloveniji pričela setev krmnega graha. Za zatiranje plevelov v krmnem grahu so registrirani sledeči herb...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc