(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve. Na listih je v tem obdobju že mogoče najti tudi okužbo s suho trohnobo stebla ogrščice ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Priporočamo vam, da termin za zatiranje plevelov v posevkih oljne ogrščice opravite glede herbicid, ki ste ga izbrali. Ta termin je lahko takoj po setvi pred vznikom ali po v...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
V SV Sloveniji so vremenske razmere pospešile razvoj oljnih buč. Oljne buče so v fazi razvoja prvih listov. Na bučah se pojavljajo listne uši (Aphididae), kjer jih opazite pr...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Na posevkih oljne ogrščice se od sredine meseca februarja na rumene posode lovijo stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus quadrienz) in ogrščični repični kljunotaj (Ceutorhynch...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Oljna ogrščica)
Vremenske razmere z visokimi temperaturami zraka omogočajo prilet kljunotajev na posevke oljne ogrščice. V rumenih posodah, postavljenih v oljni ogrščici, so bili v zadnjem obdob...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc