(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V severovzhodni Sloveniji se je pričela setev ozimnih žit, predvsem ozimnega ječmena, medtem, ko se bo pričela setev ostalih ozimnih žit v drugi polovici oktobra. V zadnjih le...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH Na strniščih je potrebno zatirati večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislic...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Posevki pšenice v SV Sloveniji prehajajo v fazo cvetenja, odvisno od sorte, časa setve. V tej fenofazi je velika možnost okužb z boleznimi klasa, še posebej fuzarioz žit. Ob napo...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
V SV Sloveniji so posevki ječmena odvisno od sorte v fenološki fazi začetek klasenja (BBCH 51) do začetka cvetenja (BBCH 60). Zaradi vremenskih razmer, pogostih padavin, višjih ...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc(Severovzhodna Slovenija/Žita)
Rdeči žitni strgač – Na posevkih žit v severovzhodni Sloveniji opažamo začetek izleganja ličink žitnega strgača. Prag škodljivosti znaša ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 1...
Preberi več...

Pripravil: Jože Miklavc