(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Grozdje je v času dozorevanja in mehčanja jagod občutljivo za okužbe s sivo plesnijo – botritisom, ki povzroča gnitje jagod. Bolezen se v večjem obsegu pojavi v deževnem vremenu in...
Preberi več...

Pripravil: Primož Žigon(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Na kapusnicah opažamo povečano število odloženih jajčec kapusove sovke in prisotnost gosenic škodljivke. Prag škodljivosti je dosežen, če na kapusnicah najdemo 10-30 majhnih goseni...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Za zaključna škropljenja v nasadih pečkarjev priporočamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ki učinkujejo proti poznemu škrlupu in drugim skladiščnim boleznim. Uporabite priprav...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Ohranjanje zdrave listne mase češenj in višenj je pomembno za dobro diferenciacijo in ustrezno prehranjenost dreves v naslednji rastni dobi. Za varstvo listja koščičastih vrst sa...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Večina sort vinske trte je v fenološki fazi dozorevanja grozdov. Prirast zelenih delov se postopoma umirja. Okužbe grozdov s povzročitelji glivičnih bolezni so zaradi relativno suh...
Preberi več...

Pripravil: Primož Žigon