(Osrednja Slovenija/Lupinarji)
V letošnjem letu smo v številnih nasadih lupinastih sadnih vrst beležili močnejše pojave bakterijskih bolezni. Pri varstvu rastlin pred bakteriozami se poslužujemo preventivnih ukr...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Pridelovalce pozno jesenskih in prezimnih križnic (kitajskega kapusa, poznega zelja, glavnatega in listnatega ohrovta ipd.) opozarjamo, da so se v nekaterih posevkih v okolici Ljub...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Vroči dnevi z nepredvidenimi padavinami in hladnimi nočmi so ugodni za razvoj glivičnih obolenj na listju in plodovih. Ohranjanje zdravega listja je pomembno za uspešno diferenciac...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Večina sort vinske trte je že prešla v fazo zorenja in začetka sortno značilnega barvanja grozdnih jagod. Za zadnja škropljenja proti peronospori vinske trte svetujemo uporabo kate...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Na kapusnicah se še vedno pojavlja kapusov ščitkar. Škodljivec je nadležen predvsem pri pridelavi vrst, kot so glavnati, kodrolistni ter brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še p...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt