(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Pridelovalce kitajskega kapusa opozarjamo, da se v nekaterih posevkih v okolici Ljubljane pojavljajo ličinke repne grizlice. Populacije so zelo številčne in lahko v nekaj dneh popo...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice tretjega rodu pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škod...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
V poznem poletnem času se z ohladitvijo ozračja začnejo pojavljati močne rose, ki so ugodne za širjenje številnih glivičnih obolenj, kot je na primer črna listna pegavost jablan. M...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Kjer ne načrtujete zelo zgodnjih trgatev lahko v primeru napovedi večdnevnih padavin še vedno opravite varstvo pred sivo plesnijo (botritisom). Škropljenje je v primeru napovedi de...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Po nasadih in vrtovih že lahko vidimo popolnoma razlistana češnjeva drevesa zaradi močnih okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo. Pridelovalcem pri...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič