(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
V večini jablanovih in hruševih nasadov so prisotne okužbe s škrlupom. Nevarnost nadaljnjih okužb je ob vsakem dežju velika, zato priporočamo sadjarjem pogosta škropljenja z enim i...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Osrednja Slovenija/Krompir)
Varstvo krompirja Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je potrebno nasade varovati pred okužbami. Pridelovalcem svetujemo rabo sistemičnega fun...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Jabolčni zavijač Primeren čas za zatiranje prve generacije jabolčnega zavijače s klasičnim insekticidom, kot so basudin, diazol, diazinon, reldan ali zolone je bil na območju G...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Osrednja Slovenija/Čebulnice)
Razmere za razvoj čebulne plesni do sedaj niso bile ugodne. Nestalno vreme s padavinami v prihodnjih dneh, pa obeta ugodnejše razmere za razvoj bolezni. Ker padavine v obliki naliv...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Osrednja Slovenija/Žita)
Do konca cvetenja pšenice je še čas za zavarovanje klasov pred okužbami z glivičnimi boleznimi, predvsem rjavenjem pšeničnih plev in žitno pepelovko. Primerni pripravki so artea 33...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj