(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Ohranjanje zdrave listne mase češenj in višenj je pomembno za dobro diferenciacijo in ustrezno prehranjenost dreves v naslednji rastni dobi. Za varstvo listja koščičastih vrst sa...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Na območjih kjer so bile v preteklih dnevih prisotne padavine, je v nasadih poznih sort breskev in nektarin nevarnost širjenja navadne sadne gnilobe. Proti navadni sadni gnilobi ...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
V času po zaključenem obiranju češenj in višenj, je v nasadih pomembno izvajati varstvo pred okužbami z listnimi pegavostmi kot sta listna luknjičavostjo koščičarjev in češnjeva ...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
V nasadih bodite pozorni na pojav pepelovke in navadne sadne gnilobe. Slednja je problematična predvsem v nasadih prizadetih v neurjih s točo. Na breskvah, nektarinah in mareli...
Preberi več...

Pripravil: David Snoj(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Spremenljivo vreme ugodno vpliva na razvoj bolezni koščičastih vrst sadja, kot so pepelovka in navadna sadna gniloba. Proti pepelovkam običajno ukrepamo s sredstvi na osnovi žvepla...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt