(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice tretjega rodu pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škod...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Ambrozija)
Vse lastnike in najemnike zemljišč opozarjamo, da so na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, dolžni ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice drugega rodu pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodl...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Gojitelje pušpana opozarjamo, da so se začele pojavljati gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivce. Na pos...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt