(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Pridelovalce kitajskega kapusa opozarjamo, da se v nekaterih posevkih v okolici Ljubljane pojavljajo ličinke repne grizlice. Populacije so zelo številčne in lahko v nekaj dneh popo...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V mnogih nasadih zelja, glavnatega in brstičnega ohrovta ter drugih vrst kapusnic opažamo veliko gosenic kapusovega molja. Gosenice so majhne, vendar se letos pojavljajo zelo množ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V mladih nasadih zelja, brokolija, cvetače in drugih vrst kapusnic se pojavljajo razni škodljivci, zlasti gosenice belinov in kapusovega molja ter tudi bolhači, stenice in hržice. ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Čebulnice)
Vremenske razmere so zelo ugodne tudi za širjenje čebulne plesni. Priporočamo, da čebulo še varujete pred boleznijo z uporabo katerega izmed fungicidov, ki so navedeni v spodnji ta...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Na kumarah in bučnicah v zavarovanih prostorih in na prostem se je začela pojavljati bučna oz. kumarna pepelovka. V primeru pojava belo sivih prevlek na zgornji strani listov pripo...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt