(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Na papriki se pojavljajo listne uši, predvsem siva breskova uš, ki je tudi prenašalka rastlinskih virusov, kot sta virus mozaika kumare (CMV) in virus Y krompirja (PVY). Poleg tega...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Na plodovkah, predvsem na kumarah in jajčevcih opažamo povečan pojav navadne pršice, cvetličnega in tobakovega resarja. Za zmanjševanje številčnosti populacije pršic lahko na kumar...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Pridelovalce paradižnika na prostem opozarjamo, da so sedanje vremenske razmere še vedno ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve (paradižnikove) plesni. Priporočamo, da rastline ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Plodovke)
V zavarovanih prostorih, predvsem na kumarah, paradižniku, papriki in fižolu opažamo povečan pojav pršice, ki lahko s sesanjem rastlinskega soka povzroči rumenenje in propad listov...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Plodovke)
Na kumarah in bučnicah v zavarovanih prostorih in na prostem se je začela pojavljati bučna oz. kumarna pepelovka. V primeru pojava belo sivih prevlek na zgornji strani listov pripo...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt