(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Na kapusnicah opažamo povečano število odloženih jajčec kapusove sovke in prisotnost gosenic škodljivke. Prag škodljivosti je dosežen, če na kapusnicah najdemo 10-30 majhnih goseni...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Po pregledu nekaterih kapusnic opažamo množičen pojav kapusovega ščitkarja. Priporočamo, da rastline večkrat pregledate in v primeru pojava škodljivcev preprečite njihovo prerazmno...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Na pridelovalnih površinah kapusnic opažamo številčnejše populacije kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.). Hroščki s prehranjevanjem povzročajo luknjice v listih. Za poškodbe so po...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da smo v posevkih kapusnic opazili prva odložena jajčeca kapusove muhe. Jajčeca so bela, podolgovata in odložena tik ob koreninski vrat. Priporoča...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da smo v posevkih kapusnic opazili prva odložena jajčeca kapusove muhe. Jajčeca so bela, podolgovata in odložena tik ob koreninski vrat. Priporoča...
Preberi več...

Pripravila: Neja Marolt