(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
Pridelovalce kitajskega kapusa opozarjamo, da se v nekaterih posevkih v okolici Ljubljane pojavljajo ličinke repne grizlice. Populacije so zelo številčne in lahko v nekaj dneh popo...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V mnogih nasadih zelja, glavnatega in brstičnega ohrovta ter drugih vrst kapusnic opažamo veliko gosenic kapusovega molja. Gosenice so majhne, vendar se letos pojavljajo zelo množ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V mladih nasadih zelja, brokolija, cvetače in drugih vrst kapusnic se pojavljajo razni škodljivci, zlasti gosenice belinov in kapusovega molja ter tudi bolhači, stenice in hržice. ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V osrednji Sloveniji v posevkih kapusnic opažamo množičen nalet kapusovega molja, zato pridelovalcem svetujemo, da pregledajo rastline na prisotnost ličink. Ličinke so svetlo zelen...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Kapusnice)
V nasadu cvetače in brokolija v zavarovanem prostoru v okolici Ljubljane smo opazili močan napad rastlin s stebelnim kapusovim kljunotajem (Ceutorhynchus quadridens). Škodo delajo ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt