(Osrednja Slovenija/Ostalo)
Večina sort vinske trte je že prešla v fazo zorenja in začetka sortno značilnega barvanja grozdnih jagod. Za zadnja škropljenja proti peronospori vinske trte svetujemo uporabo kate...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
V vinogradih je potrebno redno obnavljati fungicidno oblogo na listih in grozdih. Pogostost škropljenj je potrebno prilagoditi vremenskim razmeram in količini padavin. Pozorni bodi...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
Nestanovitne vremenske razmere še naprej omogočajo nove okužbe s peronosporo. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na vršičkih in zalistnikih, še vedno so možne tudi okužbe grozdov. ...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
V vinogradih za pridelavo grozdja, ter na brajdah in ohišnicah, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni pasovi) bo na območju os...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Vinska trta)
V vinogradih je potrebno še naprej izvajati preventivne varstvene ukrepe za preprečevanje novih okužb in širjenja glivičnih bolezni. Prirast zelenih delov vinske trte je zelo inten...
Preberi več...

Pripravil: Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič