(Osrednja Slovenija/Žita)
Setev ozimnih žit je v glavnem zaključena, posevki so večinoma v obdobju razvoja prvih par listov, nekateri še vznikajo. Plevele lahko zatirate že v jesenskem obdobju ali počakate ...
Preberi več...

Pripravila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Žita)
Ozimne pšenice in tritikale so sedaj pretežno v obdobju cvetenja. V kolikor tega še niste storili lahko liste in klase še zavarujte pred boleznimi s katerim od fungicdov kot so Asc...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Žita)
V hladnem vremenu poteka razvoj žit razmeroma počasi. Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske ozimni ječmeni sedaj večinoma cvetijo. Škropljenje s fungicidi je smiselno, če ga o...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Žita)
Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske imajo ozimni ječmeni sedaj že razvite vse liste in so v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 41-45). Ob toplem vremenu in dobri namočenosti ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Žita)
Ozimna žita so sedaj pretežno v fazi kolenčenja. Ječmeni imajo večinoma razvito prvo do drugo kolence (BBCH 30-32). V mnogih posevkih so opazna znamenja okužb z ječmenovo mrežasto ...
Preberi več...

Pripravila: Meta Zemljič