(Osrednja Slovenija/Lupinarji)
V letošnjem letu smo v številnih nasadih lupinastih sadnih vrst beležili močnejše pojave bakterijskih bolezni. Pri varstvu rastlin pred bakteriozami se poslužujemo preventivnih ukr...
Preberi več...

Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Vroči dnevi z nepredvidenimi padavinami in hladnimi nočmi so ugodni za razvoj glivičnih obolenj na listju in plodovih. Ohranjanje zdravega listja je pomembno za uspešno diferenciac...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Koščičarji)
Pridelovalcem češenj in višenj priporočamo nadaljevanje varstva pred listno luknjičavostjo koščičarjev in češnjevo listno pegavostjo. Ohranjanje zdravega listja je pomembno za ustr...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Lupinarji)
Ulovi orehove muhe so v nasadih kjer se izvaja redno varstvo nizki. Priporočamo redno pregledovaje rumenih lepljivih plošč in ob povečanju ulovov orehove muhe svetujemo ponovno škr...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Osrednja Slovenija/Pečkarji)
Nestanovitno vreme z obilnimi padavinami v preteklih dneh, ki so izprale fungicidno oblogo, je ugodno za razvoj poznega škrlupa in ostalih skladiščnih bolezni. Za obnovitev fungici...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt