(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Med pregledovanjem vinogradov v minulem tednu smo na zorečem grozdju opazili plodovo vinsko mušico v velikem številu. Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za njeno širjenje. ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Pridelovalce strniščne repe, črne redkve, kolerabe in drugih križnic opozarjamo, da se v nekaterih posevkih pojavljajo osice repne grizlice in tudi prve izležene ličinke. V prihodn...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Plodova vinska mušica Plodova vinska mušica je razširjena po vsej Sloveniji. Samičke z leglico odlagajo jajčeca v mehkokožne plodove različnih sadnih vrst in grozdja. Kjer grozdne...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Jagodičje)
Nasade jagod je potrebno v času po spravilu pridelka varovati pred širjenjem jagodove pepelaste plesni in črne pegavosti jagod ter omejevati širjenje raznih škodljivcev kot so npr....
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Siva plesen Pozne sorte grozdja lahko še zavarujete pred okužbami s sivo plesnijo, ki povzroča gnitje jagod. Za varstvo lahko uporabite katerega izmed botriticidov kot so Cantus (...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj