(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Zatiranje plevelov v ozimnih žitih Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so posevki ozimnih žit že dobro razviti. Zgodaj sejani ječmeni so se že začeli razraščati, poznej...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Škrlup in skladiščne bolezni Pozne sorte jabolk je še potrebno varovati pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi. Uporabite lahko fungicide kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG ali Zat...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Pred peronosporo vinske trte je smiselno škropiti le še pozne sorte grozdja. Uporabite fungicide s krajšo varnostno dobo (tri tedne) kot so: Mildicut, Pergado C, Quadris, Cuprablau...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Škrlup in skladiščne bolezni Po dežju je potrebno pozne sorte jablan in hrušk ponovno zavarovati pred škrlupom in drugimi boleznimi plodov, ki se pojavljajo med skladiščenjem. Upo...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Plodova vinska mušica Pri zgodnjih sortah vinske trte, kjer se jagode že barvajo in zorijo, smo opazili poškodbe, ki jih povzroča plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) pri od...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj