(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
Skladno s pravilnikom o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04, 106/06) in glede na majhen ulov hroščev na feromonske vabe, ob...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Okužbe s peronosporo vinske trte so še možne na mladih listih, pri poznih sortah in v mladih nasadih. Za varstvo priporočamo rabo bakrovih pripravkov. Pri občutljivih sortah kot st...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Najbolj pozne sorte jablan je še potrebno varovati pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi z dotikalnim fungicidom kot je CAPTANE 45 WP, MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WDG, THIRAM 80 WG, ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V primeru dolgotrajnejšega deževja bodo razmere za okužbe mlajših listov s peronosporo vinske trte spet bolj ugodne. Take okužbe onemogočijo dozorevanje predvsem v območjih in pri ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Dozorevanje jablan in hrušk je letos za najmanj dva tedna zgodnejše kot običajno, kar je zaradi varnostnih dob (karenc) potrebno upoštevati pri izbiri sredstev za varstvo rastlin. ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj