(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Grozdne jagode se mehčajo in barvajo. Škropljenje proti peronospori vinske trte svetujemo le še pri mladih trtah ter pri poznih sortah, kjer je še veliko mladic. Za varstvo uporabi...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
V skladu z Odločbo o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera), ki jo je izdala Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pri sortah krompirja, kjer je cima še zelena, je še vedno velika nevarnost za širjenje okužb s črno listno pegavostjo. Ker lahko močne okužbe listja občutno zmanjšajo pridelek gomo...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
V sušnih območjih ni nevarnosti za okužbe vinske trte s peronoosporo in oidijem. Večja nevarnost za okužbe je v območjih s pogostimi plohami in močnimi rosami. Za varstvo pred pero...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Za varstvo jablan in hrušk pred okužbami s škrlupom še naprej svetujemo rabo dotikalnih fungicidov kot so delan, dithane M-45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj