(Napovedi za vso Slovenijo/Ambrozija)
Vse lastnike in najemnike zemljišč opozarjamo, da so na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin in odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, dolžni ...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Če še niste zatirali drugega rodu gosenic pušpanove vešče priporočamo, da to storite čim prej, saj se gosenice sedaj množično pojavljajo. Za zatiranje uporabite katerega od sredste...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Gojitelje opozarjamo, da se na pušpanu že pojavljajo gosenice pušpanove vešče. Priporočamo natančno pregledovanje rastlin in takojšnje ukrepanje, čim opazite škodljivce. Na posamez...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt