(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Setev ozimnih žit je marsikje že zaključena, drugod še poteka in bo predvidoma dokončana do konca meseca. Ječmeni, posejani v prvi polovici meseca, že vznikajo. Zatiranje plevel...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pozne sorte krompirja, kjer je cima še zelena, še naprej varujte pred boleznimi s katerim od fungicidov z dotikalnim ali delnim sistemičnim delovanjem. V nasadih, okuženih s krompi...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
V nasadih poznih sort krompirja, kjer cime še ne nameravate uničiti, je potrebno nadaljevati z varstvom, saj so vremenske razmere še naprej ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo. Posebna skrb je potrebna na njivah, kjer se je bolezen že pojavila. Pripor...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pridelovalcem krompirja priporočamo, da nadaljujete z varstvom nasadov pred krompirjevo plesnijo. Še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanj...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt