(Napovedi za vso Slovenijo/Ostalo)
Pridelovalce strniščne repe, črne redkve, kolerabe in drugih križnic opozarjamo, da se v nekaterih posevkih pojavljajo osice repne grizlice in tudi prve izležene ličinke. V prihodn...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
KORUZNI HROŠČ Letos opažamo po vsej Sloveniji pogostejše pojave poleganja posevkov koruze, ki so jo z obžiranjem korenin poškodovale ličinke koruznega hrošča. Škode se pojavlja...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pozne sorte krompirja je potrebno še varovati pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Za zatiranje krompirjeve plesni lahko rabite fungicide z delnim sistemičnim del...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
V nekaterih nasadih krompirja se poleg krompirjeve plesni pojavlja tudi črna listna pegavost. Pripravki proti krompirjevi plesni, ki vsebujejo mankozeb ali propineb, delujejo tudi ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nasade krompirja je potrebno še naprej redno varovati pred krompirjevo plesnijo. Še naprej priporočamo predvsem rabo fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj