(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
Letos je bil v različnih pridelovalnih območjih koruze po Sloveniji opazen zelo velik nalet koruznega hrošča. Na nekaterih opazovalnih mestih se je na feromonke vabe ujelo tudi pre...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
Pridelovalce koruze obveščamo, da so ulovi koruznega hrošča na feromonske vabe zelo veliki, zato je sedaj primeren čas za rabo dotikalnega insekticida Decis 2,5 EC ali Gat decline ...
Preberi več...

Uredil: Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Vremenske razmere so še naprej zelo nevarne za širjenje krompirjeve plesni, zato je potrebno nasade poznih sort še naprej redno varovati s fungicidi. Priporočamo rabo pripravkov ko...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Sedanje vremenske razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za širjenje krompirjeve plesni. V nasadih poznih sort krompirja je potrebno redno obnavljati škropilno oblogo v prib...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nasade poznih sort krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Škropilno oblogo obnavljajte v približno 10 do 12 dnevnih presledk...
Preberi več...

Pripravila: Danica Dobrovoljc