(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
V skladu z Odločbo o razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera), ki jo je izdala Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Pri sortah krompirja, kjer je cima še zelena, je še vedno velika nevarnost za širjenje okužb s črno listno pegavostjo. Ker lahko močne okužbe listja občutno zmanjšajo pridelek gomo...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Zaradi sušnih razmer sedaj ni nevarnosti za razvoj krompirjeve plesni. V legah, kjer se pojavljajo močne rose in se širijo okužbe s črno listno pegavostjo priporočamo škropljenje n...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nevarnost za pojav krompirjeve plesni je majhna. Izjema so lahko gosti in dobro gnojeni nasadi v območjih, kjer so pogostejše padavine. Za varstvo nasadov svetujemo rabo dotikalneg...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Zaradi nadaljevanja sušnega vremena sedanje razmere večinoma niso nevarne za razvoj krompirjeve plesni. Izjema so lahko gosti in dobro gnojeni nasadi v območjih, kjer se občasno po...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj