(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Med pregledovanjem vinogradov v minulem tednu smo na zorečem grozdju opazili plodovo vinsko mušico v velikem številu. Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za njeno širjenje. ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Plodova vinska mušica Plodova vinska mušica je razširjena po vsej Sloveniji. Samičke z leglico odlagajo jajčeca v mehkokožne plodove različnih sadnih vrst in grozdja. Kjer grozdne...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Siva plesen Pozne sorte grozdja lahko še zavarujete pred okužbami s sivo plesnijo, ki povzroča gnitje jagod. Za varstvo lahko uporabite katerega izmed botriticidov kot so Cantus (...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij vinske trte Pozne sorte vinske trte je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo predvsem rabo bakrovih pripra...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Vinska trta)
Peronospora in oidij vinske trte Vinsko trto je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo predvsem rabo bakrovih pripravkov kot so ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj