(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
Skladno s pravilnikom o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04, 106/06) in glede na majhen ulov hroščev na feromonske vabe, ob...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
V skladu z Odločbo Fitosanitarne Uprave RS 3430-318/2006/ 2 z dne 26.07.2007 in ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Uradni list RS, št. 21/04 in 106/06) je eden iz...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Koruza)
Koruzni hrošč se v Sloveniji širi iz obmejnih območij proti notranjosti države. Doslej smo škodljivca našli v območjih Pomurja, Podravja in Savinjske doline, razširil pa se je že t...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj