(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nadaljevanje nestanovitnega vremena je še naprej zelo ugodno tudi za razvoj in širjenje krompirjeve plesni in črne listne pegavosti, zato je pozne sorte krompirja treba še naprej v...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Zaradi nadaljevanja nestalnega vremena s pogostimi padavinami je potrebno nasade krompirja še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo, s katerim od fungicidov z delnim sistemični...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno oblogo, zlasti v nasadih, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo, da pred nap...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
V nasadih krompirja nadaljujte z varstvom pred krompirjevo plesnijo. Po obilnih padavinah čimprej obnovite škropilno oblogo. Še naprej priporočamo rabo fungicidov s sistemičnim ali...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt(Napovedi za vso Slovenijo/Krompir)
Sedanje razmere so še naprej ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zlasti v območjih s pogostejšimi plohami in nalivi. Priporočamo nadaljevanje varstva s fungicidom v približno 10 d...
Preberi več...

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt