(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Pridelovalce ozimnih žit opozarjamo, da so z nastopom spremenljivega vremena in pogostih padavin razmere za širjenje glivičnih bolezni zelo ugodne. Posevki ozimnih pšenic in tritik...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Pridelovalce ozimnih žit opozarjamo, da so z nastopom spremenljivega vremena in pogostejših padavin razmere za širjenje glivičnih bolezni bolj ugodne. Ozimni ječmeni sedaj večino...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Sneženju v minulem tednu je posevke žit različno prizadelo, odvisno od območja pridelave, lege in razvitosti rastlin. V posevkih, ki niso ali so malo prizadeti, bo potrebno nadalje...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Posevki ozimnih pšenic so sedaj pretežno v razvojnem stadiju od dveh kolenc do razvoja vrhnjega lista (zastavičarja), odvisno od območja pridelave in sorte. Zdravstveno stanje pose...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Posevki ozimnega ječmena so pretežno v stadiju kolenčenja, nekatere sorte imajo že razvit vrhnji list ali so v fazi razvoja listne nožnice (BBCH 33-49). Zdravstveno stanje posevkov...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj