(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Zatiranje plevelov v ozimnih žitih Na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so posevki ozimnih žit že dobro razviti. Zgodaj sejani ječmeni so se že začeli razraščati, poznej...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Posevki ozimne pšenice in tritikale so sedaj večinoma v razvojnem stadiju od klasenja do sredine cvetenja (BBCH 50-65), razvoj pa nekoliko variira glede na območje pridelave in gle...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Ozimni ječmeni sedaj večinoma klasijo ali so tik pred klasenjem (BBCH 45-55). Obdobje, ko je že razvit vrhnji list in do klasenja je primeren čas za rabo fungicidov, zlasti v posev...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Žita)
Jutranje temperature okoli 0 OC so v minulem obdobju ovirale rabo herbicidov v žitih, hkrati pa tudi zadrževale uspevanje žit in plevelov. Poleg nizkih temperatur je rabo herbicido...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj