(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Najbolj pozne sorte jablan je še potrebno varovati pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi z dotikalnim fungicidom kot je CAPTANE 45 WP, MERPAN 50 WP, MERPAN 80 WDG, THIRAM 80 WG, ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Dozorevanje jablan in hrušk je letos za najmanj dva tedna zgodnejše kot običajno, kar je zaradi varnostnih dob (karenc) potrebno upoštevati pri izbiri sredstev za varstvo rastlin. ...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK Pozne sorte jablan in hrušk je še naprej potrebno varovati pred boleznimi in škodljivci. Za varstvo pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi svetujemo pre...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
Za varstvo jablan in hrušk pred škrlupom svetujemo rabo dotikalnih fungicidov kot so ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, BELLIS, DITHANE M-A5, DITHANE DG, NEOTEC, CAPTANE 45 WP, MERPAN 50 WP...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj(Napovedi za vso Slovenijo/Pečkarji)
V suhem in vročem vremenu ni nevarnosti za okužbe jablan in hrušk s škrlupom, zato lahko v neokuženih nasadih škropljenje drevja odložite do prvih obilnejših padavin. V nasadih, že...
Preberi več...

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj