54. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 05.05.2017 12:33 - Zaključeno


Vinska trta je po pozebi v vinorodni deželi Posavje večinoma na stopnji razvoja petih razprtih listov (15 po lestvici BBCH).

V prihodnjih dneh pričakujemo možnost prvih okužb s peronosporo vinske trte. Za varstvo priporočamo preventivno delujoče fungicide kot so: FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), DITHANE DG NeoTec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA F (2,5 l/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha; deluje tudi na oidij vinske trte),…

Proti oidiju vinske trte lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.05.2017 12:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS