51. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V SOJI - 04.05.2017 10:37 - Zaključeno


Posevki soje imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom, zato je strategijo uporabe herbicidov potrebno ustrezno prilagoditi. Najbolje se obnese kombinacija talnih herbicidov uporabljenih po setvi pred vznikom in kasneje korekcija z enim od primernih pripravkov (preglednica spodaj).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v soji po setvi pred vznikom za zatiranje plevelov v letu 2017.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

DUAL GOLD 960 EC *

1,0 – 1,3 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

SHARPEN 33 EC, SHARPEN 40 SC

3 – 5 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

STOMP AQUA

2,6 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS, DR. METROB KLOMAZON (manjše uporabe)

0,25 L/ha

enoletni širokolistni

 

Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v soji po vzniku za zatiranje plevelov v letu 2017.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

BASAGRAN *, BASAGRAN 480 *

1,5 – 2 L/ha

širokolistni

FOCUS ULTRA

1,5 – 2 L/ha

ozkolistni

FUSILADE FORTE

0,8 – 2 L/ha

enoletni in večletni ozkolistni

HARMONY 50 SX

2 x 7,5 g/ha

enoletni širokolistni

PULSAR 40

1 L/ha

dovoljenje za nujne primere, samo za poklicne pridelovalce, dovoljenje izdano za 120 dni (od 21.3. do 21.7.2017).

Za pripravki označeni z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVO.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 04.05.2017 10:37
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS