23. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT - 04.05.2017 08:41 - Zaključeno


Padavine so v zadnjem obdobju dobro namočila tla, kar ima ugoden vpliv na rast žit. Razvoj sicer nekoliko variira glede na območje pridelave, čas setve in sorte. Ječmeni večinoma zaključujejo obdobje kolenčenja in začenjajo s klasenjem oz. v toplejših območjih že klasijo, pšenice večinoma zaključujejo s kolenčenjem. Sedanje razmere so bolj ugodne za razvoj glivičnih bolezni, zato pridelovalcem žit priporočamo redno pregledovanje posevkov in spremljanje njihovega razvoja ter pojavov bolezni in škodljivcev.

Ječmene je potrebno zavarovati pred ječmenovo ramularijsko pegavostjo, tudi če so posevki na videz zdravi. Ramularijska pegavost se zadnja leta redno pojavlja v vseh pridelovalnih območjih in jo zatiramo preventivno, saj kasneje, ko so znamenja že vidna, škropljenje ni več učinkovito. Škropljenje je potrebno opraviti v obdobju, ko so razviti že vsi listi, pa do začetka klasenja (do BBCH 51). Za zatiranje ramularijske pegavsosti so registrirani fungicidi Amistar opti, Librax, Priaxor EC, Seguris xtra in Zantara. Vsi zatirajo tudi ostale glivične bolezni v ječmenu.

Pšenice večinoma zaključujejo s kolenčenjem in imajo razvite že vse liste. Za dober pridelek so odločilnega pomena zdravi zgornji trije listi, zato priporočamo, da jih zavarujete pred okužbami z enim od registriranih fungicidov, ki so navedeni v spodnji tabeli. V posevkih se sedaj večinoma pojavlja pšenična listna pegavost. Pozorni bodite tudi na morebitne pojave rumene rje.

 

FUNGICIDI ZA ŽITA

Pripravek

Registr.

Bolezni

Artea plus ciprokonazol 16 + propikonazol 25

J, P, T

P, T: zatiranje rje, pšenične listne pegavosti,

J: zatiranje rje, ječmenovega listnega ožiga

Archer max fenpropidin 45 + propikonazol 12,5

J,P, R, T

J: zatiranje žitne pepelovke in ječmenove rje; zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom in ječmenovo mrežasto pegavostjo

P, T: zatiranje žitne pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

R: zatiranje žitne pepelovke, ržene rje; zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom

Acanto plus ciprokonazol 8+ pikoksistrobin 20

J, P, O, R, T

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom

P, T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, zatiranje rjavenja pšeničnih plev, rumene rje, rje iz rodu Puccinia,

R, O: zatiranje ržene rje, ovsove rje

Avoca super ciprokonazol 4 + klorotalonil 37,5

P

P: zatiranje pšenične rje in rumene rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo,

Falcon EC 460 spiroksamin 25 + tebukonazol 16,7 +

triadimenol 4,3

J, P

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, pšenično listno pegavostjo in rjavenjem pšeničnih plev; zatiranje rje, fuzarioz na klasu

J: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, ječmenovo mrežasto pegavostjo; zatiranje rje,

Magnello difenokonazol 10 + tebukonazol 25

P

P: zatiranje rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje; zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami

Mirador forte azoksistrobin 6 + tebukonazol 10

J, P, T

P: zatiranje pepelovke, rjavenja pšeničnih plev, rje, pšenične listne pegavosti

J: zatiranje pepelovke, ječmenove mrežaste pegavosti

T: zatiranje pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti

Opus 1

epoksikonazol 8,4 + fenpropimorf 25

J, O, P, R, T, Pi

zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, lomljivosti žitnih bilk

Proceed

ciprokonazol 4 + klorotalonil 37,5

P

zatiranje pšenične rje in rumene rje;

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

Prosaro

Prosaro 250 EC protiokonazol 12,5 tebukonazol 12,5

J, P, R, T

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu

J: zatiranje žitne pepelovke, rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti,

R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke,

zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu

T: zatiranje rženega listnega ožiga, pšenične listne pegavosti, žitne pepelovke, zmanjševanje okužb s fuzariozami na klasu

Sphere 535 SC ciprokonazol 16 + trifloksistrobin 37,5

J, P,

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in pepelovko

J: zatiranje ječmenovega listnega ožiga, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo, ječmenovo rjo in pepelovko

Zamir

prokloraz 26,7 +

tebukonazol 13,3

J, P,R, T

P, T: za zatiranje žitne pepelovke, pšenične rje

zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in deloma fuzarioz

J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenove rje

zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo in ječmenovim listnim ožigom

R: zatiranje žitne pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z rženim listnim ožigom

Baltazar

tebukonazol 25

J, P, R, T

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz

J, R, T: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje

Folicur EW 250

tebukonazol 25

J, P, O

P: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, zatiranje rje, fuzarioz

J, R: zmanjševanje okužb z žitno pepelovko, ječmenovim listnim ožigom, zatiranje rje

O: zatiranje pepelovke, rje

Orius 25 EW

tebukonazol 25

J, P, R, T

P: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo, rjami, delno zmanjševanje okužb s fuzariozami

J: zatiranje pepelovke, rje, zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo

R, T: zatiranje pepelovke, zmanjševanje okužb z rjami

Tebusha 25 EW

tebukonazol 25

J, P, R, T

J, P, R, T: zatiranje rje

zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, fuzariozami

Caramba

metconazol 6

J, P, R, T

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo in fuzariozami

J, R: zatiranje rje

T: zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

Bumper 25 EC

propikonazol 25

J, P, R

Propi 25 EC

propikonazol 25

J, P, O, R

P, J, R: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pepelovko, pšenično listno pegavostjo, rjavenjem pšeničnih plev, ječmenovim (rženim) listnim ožigom

Eminent 125 EW tetrakonazol 12,5

P

P: zatiranje žitne pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti

Keypro

ciprokonazol 10

P

P: zatiranje rje, zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo

Seguris xtra azoksistrobin 10 + ciprokonazol 8 + izopirazam 10

J, P

P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pšenične rje

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, ječmenove pepelovke, ječmenove rje

Priaxor EC fluksapiroksad 7,5 + piraklostrobin 15

J, P, R, T

P: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rumene rje,

J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ramularijske pegavosti ječmena, ječmenove rje

T: zatiranje pepelovke, pšenične listne pegavosti, rumene rje, ržene rje

R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga

Zantara

biksafen 5 +

tebukonazol 16,6

J, P, R, T, O*

P: zatiranje pšenične pepelovke, rje, pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, temne pegavosti pšenice, fuzarioz

R: zatiranje rženega listnega ožiga, rje, pepelovke, fuzarioz

T: zatiranje pšenične listne pegavosti, rjavenja pšeničnih plev, pepelovke, rje, fuzarioz

J: zatiranje pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti, fuzarioz

O: ovsova rja, pepelovka

Librax

fluksapiroksad 6,25 +

metkonazol 4,5

J, P, R, T

P: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti, ržene rje, rumene rje, helmintosporiozne pegavosti pšenice

J: zatiranje žitne pepelovke, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove ramularijske pegavosti in ječmenove rje

T: zatiranje žitne pepelovke, pšenične listne pegavosti in ržene rje

R: zatiranje ržene rje in ječmenovega listnega ožiga

Amistar extra azoksistrobin 20 + ciprokonazol 8

P, J, O, R, T

P, T: zatiranje pepelovke, rje, rjavenja pšeničnih plev, pšenične listne pegavosti

J: zatiranje pepelovke, rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga

O, R: zatiranje ovsove rje, ržene rje

Amistar Opti azoksistrobin 8 + klorotalonil 40

J, P, T

P: zatiranje pšenične listne pegavosti, temne pegavosti pšenice, rje

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenove rje, ječmenovega listnega ožiga, ječmenove ramularijske pegavosti

T: zatiranja pšenične listne pegavosti, pšenične rje

Tazer 250 SC azoksistrobin 25

J, P

P: zatiranje pepelovke, pšenične rje, zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev, pšenično listno pegavostjo

J: zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, rje

Retengo

piraklostrobin 20

J, P, R, T

P: zatiranje rumene rje, pšenične rje, temne pegavosti pšenice

J: zatiranje ječmenove rje, ječmenove mrežaste pegavosti, ječmenovega listnega ožiga, omejevanje neparazitskih pegavosti

R: zatiranje ržene rje, rženega listnega ožiga

T: zatiranje rženega listnega ožiga

Topsin - M

tiofanat-metil 70

P, T

Zatiranje fuzarioz

Žveplovi pripravki

J, P

nekateri tudi

R in T

Zatiranje žitne pepelovke

Pripravki na osnovi mankozeba

P

Zatiranje listnih pegavosti iz rodu Septoria

J= ječmen,O=oves, P= pšenica, R=rž, T=tritikala, Pi=pira

Obvestilo pripravili: Meta Zemljič in Neja Marolt


Datum objave obvestila: 04.05.2017 08:41
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Neja Marolt
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS