35. PRIDOBITEV SREDSTEV Z IZJEMNIM DOVOLJENJEM ZA VARSTVO RASTLIN V SADJARSTVU - 31.03.2017 15:04 - Zaključeno


Pridelovalce obveščamo, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin izdala dovoljenji za fitofarmacevtski sredstvi MOVENTO SC 100 in CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA.

Dovoljenji sta izdani za obdobje 120 dni, za poklicne pridelovalce. Sredstvi se lahko prodajata neposredno preko zastopnika samo znanim kupcem. O uporabi sredstev morajo pridelovalci voditi posebno evidenco.

 

  1. MOVENTO SC 100 (veljavnost od 18.04.2017 do 18.08.2017; Zastopnik: Bayer d.o.o.):

na jablanah in hruškah za zatiranje uši (Aphididae), listnih hržic (Dasineura spp.) v največjem dovoljenem odmerku 1,5 l/ha ali za zatiranje kaparjev (Lepidosaphes ulmi, Quadraspidiotus perniciosus, Pseudolacaspis pentagona), bolšic (Cacopsylla spp.) in krvave uši (Eriosoma lanigerum) na jablanah v največjem dovoljenem odmerku 2,25 l/ha; pri porabi vode 500-1500 l/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v času od končanega cvetenja so začetka zorenja plodov (BBCH 69-81). Sredstvo se na istem zemljišču uporabi največ 2× v eni sezoni, v 21 dnevnem intervalu.

Na slivah, marelicah, breskvah, češnjah in višnjah za zatiranje murvovega kaparja (Pseudolacaspis pentagona) in bolšic (Cacopsylla spp.) v največjem dovoljenem odmerku 1,9 l/ha pri porabi vode 500-1500 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času od končanega cvetenja do začetka barvanja plodov (BBCH 69-81). Sredstvo se na istem zemljišču uporabi največ 2× v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Na ameriških borovnicah za zatiranje uši (Aphididae) in češpljevega kaparja (Lecanium corni) v odmerku 0,75 l/ha pri porabi vode 500-1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira po obiranju plodov. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2× v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

 

  1. CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (veljavnost od 01.03.2017 do 01.07.2017; Zastopnik: Metrob d.o.o.):

Uporablja se kot kontaktni, preventivni in kurativni fungicid in baktericid. Kurativno delovanje je omejeno na čas kalitve askospor, v mejah do 300 °h (urne stopinje, osnova 0 °C) od pričetka padavin. Zaradi boljšega delovanja je priporočena uporaba na vlažne liste.

Na jablanah za zatiranje okužb z: a) jablanovim škrlupom (Venturia inaequalis) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje; b) jablanovo pepelovko (Podosphaera leucotricha) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine; c) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in d) listnato pegavostjo (Marssonina coronaria) od razvojne faze plodov, ki presegajo debelino 40 mm (BBCH 74)  v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na hruškah za zatiranje okužb s: a) hruševim škrlupom (Venturia pirina) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in b) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje; c) škrlupom (Venturia spp.) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in d) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na kutinah in nešpljah za zatiranje okužb s: a) škrlupom (Venturia spp.) od razvojne faze mišjega ušesca dalje (od BBCH 09) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje in b) hruševim ožigom (Erwinia amylovora) od razvojne faze venenja cvetov do konca cvetenja (BBCH 67-69) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na breskvah za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo (Taphrina deformans), breskovo pepelovko (Sphaerotheca pannosa) in listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na slivah za zatiranje okužb z listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na marelicah za zatiranje okužb z marelično pepelovko (Podosphaera tridactyla) in listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na češnjah za zatiranje okužb z listnato luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

na aktinidijah za zatiranje okužb z bakterijskim ožigom aktinidije (Pseudomonas syringas) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

na ameriških borovnicah za zatiranje češpljevega kaparja (Lecanium corni), breskovega kaparja (Lecanium persicae) in vejičastega kaparja (Lepidosaphes ulmi) do razvojne faze brstenja (do BBCH 54) v odmerku do 75 L na ha ob porabi do 500 L vode na ha. Čas uporabe na ameriških borovnicah: Tretiranje je dovoljeno le v nočnem času, od dve uri po sončnem zahodu in do dve uri pred sončnim vzhodom. Priporočena uporaba vode je 500 L/ha na meter višine krošnje.

OPOZORILA: Najvišji skupni odmerek sredstva v eni sezoni, razen pri uporabi na ameriških borovnicah, ne sme presegati 18 L na ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi na ameriških borovnicah največ 1x, na ostalih dovoljenjih uporabah pa do največ 11x v eni rastni sezoni.

KARENCA: Karenca za pečkato in koščičasto sadje ter aktinidijo znaša 30 dni. Za ameriške borovnice je karenca zagotovljena s časom uporabe.

MEŠANJE: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi ni predvideno.


Datum objave obvestila: 31.03.2017 15:04
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS