21. OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEBULE - 21.03.2017 13:10 - Zaključeno


Na območju JV Slovenije, smo v posevku čebule, ki ima jasno viden drugi list (razvojna faza BBCH 103), opazili vbode od porove zavrtalke. Za zatiranje lahko uporabite pripravek KARATE ZEON 5 CS (odmerek 0,15 l/ha). Če svojih posevkov čebule še niste pokrili z agrokopreno, protiinsektno mrežo, je sedaj čas da to storite.

V posevku česna in šalotke, je za zatiranje omenjenega škodljivca registriran pripravek PERFEKTHION (odmerek 0,6 l/ha), za manjšo uporabo.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 21.03.2017 13:10
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS