149. VARSTVO HMELJA - 10.07.2007 13:30 - Poslano


Obvestilo št. 9; dne 10. 7. 2007

Pripravila: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej in Barbara Čeh Brežnik

HMELJEVA PERONOSPORA

V obdobju, od 4. 7. do 10. 7. je na različnih lokacijah po Savinjski dolini padlo v povprečju več kot 60 mm padavin. Tolikšne količine padavin so verjetno izprale fungicidni nanos iz listja in cvetja, zato so rastline hmelja v tem času pred hmeljevo peronosporo nezaščiten! Svetujemo vam, da čim prej ponovite škropljene v cvet z enim od bakrovih pripravkov. Na voljo sta tudi pripravka Folpan 80 WDG, ki ga v tem času uporabite v odmerku 3 kg/ha in Delan 700 WG ta pripravek pa uporabite v odmerku 1,2 kg/ha.

HMELJEVA PEPELOVKA

Bolezni smo mestoma že opazili. Priporočamo vam, da v nasadih občutljivih sort pri škropljenju proti hmeljevi peronospori preventivno dodajate enega od pripravkov na podlagi žvepla. Ob pojavu prvih znakov bolezni pepelovke nas prosimo obvestite. Od pripravkov pa v tem primeru takoj uporabite Systhane 12 E.

KORUZNA (PROSENA) VEŠČA

Let metuljev koruzne vešče prvega rodu je zaključen. V večini hmeljišč je bil pojav prvega rodu slab, mestoma pa tudi močan. Sedaj se je začel že drugi rod. Let metuljev je zadnje dni kar številčen, saj smo 6. julija v Žalcu ulovili 17 metuljev. Sedaj je čas, da natančno pregledate svoja hmeljišča in ugotovite prisotnost škodljivke, da boste lahko ogrožena hmeljišča zavarovali proti gosenicam drugega rodu. Trenutno ni pravi čas za uporabo insekticida proti gosenicam te škodljivke. Na inštitutu bomo spremljali škodljivko in vas o primernem času uporabe insekticida Karate Zeon 5 CS, ki ima sedaj dovoljenje tudi za zatiranje gosenic prosene vešče, pravočasno obvestili.

HMELJEVA PRŠICA

Vzemite si čas in temeljito preglejte hmeljišča pri čemer si pomagate s palico, kajti pršica je večinoma prisotna v zgornjem delu rastlin. Pravočasno uporabite akaricide še pred oblikovanjem storžkov, da ne boste imeli nepopravljivih posledic v času obiranja hmelja. Z uporabo akaricidov morate sedaj že pohiteti, še posebno pri Savinjskem goldingu, kjer že morate paziti na karence.

RAZŠIRITEV UPORABE INSEKTICIDA KARATE ZEON 5 CS

Sporočamo vam, da ima od 9. julija 2007 insekticid Karate Zeon 5 CS dovoljenje za uporabo na hmelju za zatiranje hmeljeve listne uši ( Phorodon humuli ), hmeljevega bolhača ( Psylliodes attenuatus ), koruzne (prosene) vešče ( Ostrinia nubilalis ) in drugih škodljivcev v 0,007-0,01 % koncentraciji pri porabi 1500-2500 l vode/ha. Uporaba omenjenega insekticida je dovoljena tudi v integrirani pridelavi hmelja.

ZADNJE DOGNOJEVANJE HMELJA Z DUŠIKOM V LETU 2007

Zadnji obrok dušika potrosimo 10. do 15. julija v količini 50-60 kg/ha. Ker pa je letos sezona bolj zgodnja, je tudi za hmelj priporočeno, da naj se z zadnjim obrokom dušika ne čaka do zadnjega datuma . Dušikovo gnojilo po trošenju zadelamo v tla, trosimo ga zgodaj zjutraj ali zvečer, da so izgube dušika čim manjše. Za uspešno dognojevanje je najbolj primerno, da so tla vlažna in topla. Potrebno je tudi preveriti, da listi rastlin niso mokri, saj lahko v nasprotnem primeru nastanejo na njih ožigi. Pri odmerjanju obroka za zadnje dognojevanje bodite pozorni, da od svetovane količine dušika za dognojevanja, ki je skupno 180 kg/ha N, odštejete količino dušika, ki ste jo vnesli v hmeljišča z drugimi agrotehničnimi ukrepi do sedaj.


Datum objave obvestila: 10.07.2007 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS