143. OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV - 02.11.2016 12:26 - Zaključeno


Pridelovalcem breskev, nektarin in sliv svetujemo, da v jesenskem času opravite zaščito pred okužbami lesa z glivami, ki povzročajo breskov rak in ožig breskove skorje. V ta namen uporabite sistemično sredstvo TOPSIN M (v odmerku 1,7 kg/ha; le enkrat v rastni dobi), ki stransko deluje še na sadne gnilobe (iz nasadov je potrebno odstraniti ostanke plodov).

Dodatno zaščito lesa pred glivičnimi in bakterijskim obolenji dosežete tudi z uporabo bakrovih pripravkov, katere proti breskovi kodravosti v nasadih breskev nanesete v času, ko odpade večina listja. Izbirate med pripravki: BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (10 kg/ha), CHAMPION 50 WG (5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), KOCIDE 2000 (2,5 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (2 kg/ha).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri prenizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.


Datum objave obvestila: 02.11.2016 12:26
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS