80. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 27.10.2016 11:55 - Zaključeno


Zdaj je čas za jesensko škropljenje breskev proti breskovi kodravosti. Vloga bakrenih pripravkov je razkuževalne narave in bakrovi pripravki kažejo prav tako dobro stransko delovanje na bolezni lesa kot sta ožig breskove skorje in breskov rak. Bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.

Škropljenje lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Champion 50 WG (0,5 % konc.), Biotip bakrov fungicid plus (1 % konc.) ali Kocide 2000 (2,5 kg/ha). Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj enake ali višje od 5 °C.

V intenzivnih nasadih breskev dajte pri zatiranju breskovega raka in ožiga breskove skorje prednost sistemičnem fungicidu Topsin M (1,7 kg/ha), s katerim boste posredno vplivali tudi na zmanjšanje potenciala sadnih gnilob. Sredstvo je prav tako namenjeno zatiranju omenjenih bolezni na slivah.


Datum objave obvestila: 27.10.2016 11:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS