82. Plodovavinska mušica - 20.09.2016 11:05 - Zaključeno


Med pregledovanjem vinogradov v minulem tednu smo na zorečem grozdju opazili plodovo vinsko mušico v velikem številu. Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za njeno širjenje. Mušice načnejo zoreče jagode, vanje odložijo jajčeca iz katerih se v nekaj dneh izležejo bele, breznoge ličinke. Poškodovane jagode se zmehčajo in gnijejo. Iz njih se izležejo nove mušice, ki se širijo na sosednje zdrave jagode. Poškodovane jagode še dodatno napadajo ose in druge žuželke. Škodljivci lahko v kratkem času uničijo pridelek.

Vinogradnikom priporočamo pregledovanje grozdja in pravočasno zatiranje plodove vinske mušice, dokler je populacija še majhna in bolj obvladljiva. Za zatiranje lahko uporabite insekticid Laser 240 SC. Pripravek ima 14-dnevno varnostno dobo in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Upoštevajte sredstvu priložena navodila!

 

Več informacij v zvezi s plodovo vinsko mušico lahko najdete na spletni strani UVHVVR: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/


Datum objave obvestila: 20.09.2016 11:05
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS