79. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 06.09.2016 14:48 - Zaključeno


Plodova vinska mušica

Plodova vinska mušica je razširjena po vsej Sloveniji. Samičke z leglico odlagajo jajčeca v mehkokožne plodove različnih sadnih vrst in grozdja. Kjer grozdne jagode neenakomerno zorijo je izpostavljenost škodljivcu daljša, kar pomeni večjo nevarnost za pojave škod. Vinogradnikom priporočamo postavljanje lovnih vab v vinogradih z namenom ugotavljanja prisotnosti plodove vinske mušice. V primeru pojava mušic priporočamo takojšnje zatiranje z insekticidom Laser 240 SC. Pripravek je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Priporočamo dvo-kratno škropljenje v 3 do 5-dnevnem presledku. Laser ima 14-dnevno karenco. Sredstvo je strupeno za čebele! Upoštevajte priložena navodila!


Datum objave obvestila: 06.09.2016 14:48
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS