139. OBVESTILO ZA LASTNIKE SADNIH DREVES - 01.09.2016 14:08 - Zaključeno


Na sadnih vrstah (jablana, hruška, višnja, češnja,…) v zadnjem času opažamo povečan pojav podlubnikov oz. lesnih zavrtačev. V jeseni so najbolj očitni vizualni znaki vidni v okolici izvrtin, kjer se zaradi povečane vlažnosti in zmanjšanja temperatur zraka lahko pojavi bela prevleka in počrnelost debla. Hkrati se začnejo pojavljati tudi drugi simptomi, kot npr. rdečenje listja in njihovo predčasno odpadanje ter sušenje poganjkov. Še vedno je iz vhodnih lukenj (velikost 1 – 2 mm) možno opaziti izpadlo črvino. Napadu so podvržena zlasti drevesa, ki so bila izpostavljena stresnim razmeram (suša, toča, visoke temperature,…) in se nahajajo v bližini gozdov.

Drevesa, ki so močno napadena (več kot 20 luknjic) je priporočljivo odstraniti in zažgati. Še vedno lahko postavljate alkoholne vabe (na 1ha površine 8 – 12 vab). Najenostavneje se jih sestavi iz rumenih lepljivih plošč, pod katere se namesti posodico z mešanico 70 % alkohola (lahko tudi domačega žganja) in vode v razmerju 1:1. S tem načinom na vabe lovite samice, ki izletavajo iz rovov in preprečite njihovo ponovno zavrtavanje. Enak ukrep (postavljanje alkoholnih vab) morate izvesti naslednjo pomlad (obvestilo o postavitvi vab bo objavljeno pravočasno).

Slikovni material je dostopen na: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin (obvestilo za lastnike sadnih rastlin.


Datum objave obvestila: 01.09.2016 14:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS