78. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 29.08.2016 13:10 - Zaključeno


Siva plesen

Pozne sorte grozdja lahko še zavarujete pred okužbami s sivo plesnijo, ki povzroča gnitje jagod. Za varstvo lahko uporabite katerega izmed botriticidov kot so Cantus (karenca je 28 dni), Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 in Teldor plus. Vsi pripravki imajo 21-dnevno karenco, razen fungicida Prolectus, kjer traja karenca 14 dni. Uporabite lahko tudi ekološka pripravka Botector ali Serenade ASO, ki nimata karence.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 29.08.2016 13:10
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS