136. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 26.08.2016 15:59 - Zaključeno


Vinska trta je na stopnji mehčanja grozdnih jagod (~ 85 po lestvici BBCH).

Ob zorenju grozdja je smiselno poskrbeti za varstvo pred sivo plesnijo. Nanos botriticidnih pripravkov je potreben zlasti pri belih sortah. V predelu grozdja lahko uporabite sredstva: CANTUS (1,2 kg/ha; 28 dni), PROLECTUS (1,2 kg/ha; 14 dni), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), TELDOR PLUS (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 21 dni), MYTOS (2,5 l/ha; 21 dni), PYRUS 400 SC (2 l/ha; 35 dni), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 21 dni) ali biološki pripravek BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans; 400 g/ha; karenca je zagotovljena s časom uporabe). Pripravek SERENADE ASO (na osnovi Bacillus subtilis; 8 l/ha; ni karence) ima dovoljenje za uporabo le v pridelavi namiznega grozdja.

Na legah, kjer vsakoletno beležite napade grozdnih sukačev, vam za varstvo pred poškodbami gosenic 3. rodu svetujemo uporabo pripravka DELFIN WG (0,15% konc.) ali LEPINOX PLUS (1 kg/ha), ki nimata karence. Po potrebi se nanos ponovi čez 7-14 dni.

Za boljše učinkovanje svetujemo dodatek SILWET L-77 (največ 0,3 l/ha), BREAK THRU S 240 (v 0,05-0,1% konc.) ali ETALFIX-PRO (0,1% konc.), ob uporabe katerih je potrebno zmanjšati porabo vode.

Priporočamo tudi nameščanje in redno menjavo prehranskih lovilnih vab za mrčes, ki povzroča poškodbe grozdnih jagod in omogoča gnilobo.

Izvajanje varstva pred peronosporo in oidijem vinske trte s kemičnimi pripravki je zaključeno.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 26.08.2016 15:59
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS