76. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 22.08.2016 13:38 - Zaključeno


Peronospora in oidij vinske trte

Pozne sorte vinske trte je še potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo priporočamo predvsem rabo bakrovih pripravkov kot so Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau Z ultra WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Cuproxat ali Biotip bakrov fungicid plus. Uporabite lahko tudi druge dotikalne fungicide kot so Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45 ali Penncozeb 75 DG. Za varstvo pred oidijem škropivu dodajte katerega izmed pripravkov na osnovi žvepla kot je Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Močljivo žveplo Karsia DF, Microthiol special, Pepelin, Pol-sulphur 80 WG, Pol-sulphur 80 WP, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite pa lahko tudi druge ekološke pripravke kot so Vitisan, AQ-10 ali Serenade ASO. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Siva plesen

Pozne sorte grozdja lahko še zavarujete pred okužbami s sivo plesnijo, ki povzroča gnitje jagod. Za varstvo uporabite katerega izmed botriticidov kot so Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Teldor plus. Vsi imajo 21-dnevno karenco, razen pripravka Prolectus, kjer traja karenčna doba 14 dni. Uporabite lahko tudi ekološka pripravka Botector ali Serenade ASO, ki nimata karence.

 

Plodova vinska mušica

Letošnje razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za razvoj in širjenje plodove vinske mušice. Samice začnejo odlagati jajčeca v grozdne jagode v času dozorevanja, ko se začenjajo mehčati oz. barvati. Zaradi postopnega zorenja se ličinke najprej pojavijo v zrelejših delih grozdov. Napadene jagode se zmehčajo in gnijejo. Škodljivca je potrebno začeti zatirati takoj, ko ugotovite njegovo prisotnosti v vinogradu. Opraviti je potrebno dve škropljenji z insekticidom Laser 240 SC. Pripravek je primeren tudi v ekološki pridelavi.

Prisotnost plodove vinske mušice ugotavljate s postavljanjem lovnih vab v območje grozdov in pregledovanjem ulova. Lovno vabo naredite iz zaprte plastenke, kateri v zgornjem delu navrtate 8-10 luknjic premera do 4 mm. Vanjo nalijete mešanico vinskega kisa, sadnega soka in kvasa. Tekočino zamenjajte vsakih nekaj dni oziroma ob pregledovanju ulova. Več informacij o škodljivcu, tudi slikovni material, je na voljo na spletni strani UVHVVR:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/


Datum objave obvestila: 22.08.2016 13:38
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS