75. OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK - 22.08.2016 13:36 - Zaključeno


Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Za zadnja škropljenja integriranih nasadov priporočamo rabo pripravkov, ki poleg škrlupa zatirajo tudi razne skladiščne bolezni in imajo kratko varnostno dobo (karenco). Taki pripravki so Geoxe (karenca je 3 dni), Bellis (karenca 7 dni) in Luna experience (karenca 14 dni). Uporabite lahko tudi ekološki fungicid Vitisan na osnovi kalijevega hidrogen karbonata, ki ima karenco 1 dan. Pripravek nanašajte v suhem vremenu! Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Jabolčni zavijač

V toplejših legah, kjer se na feromonske vabe še lovijo metuljčki jabolčnega in drugih zavijačev, je ob razmeroma visokih dnevnih in nočnih temperaturah še nevarno, da pride do črvivosti plodov. Za varstvo pred temi škodljivci priporočamo sedaj uporabo bioloških pripravkov kot so Madex max, Carpovirusine in Lepinox plus.

Ekološki nasadi

Sedanje vremenske razmere so ugodne za širjenja jablanove listne pegavosti (Diplocarpon mali), ki povzroča predčasno odpadanje listov in slabše dozorevanje plodov. Razmere ustrezajo tudi razvoju glivic sajavosti in mušje pegavosti. Sadjarjem zato priporočamo da nasade še varujejo s fungicidom Vitisan.


Datum objave obvestila: 22.08.2016 13:36
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS