133. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE PO NEURJU IN TOČI - 16.08.2016 08:54 - Zaključeno


Na območjih kjer je vinograde prizadelo neurje s točo je priporočljivo izvesti škropljenje z enim od bakrovih pripravkov: CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc.; 21 dni), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha; 21 dni), KOCIDE 2000 (0,20 % konc.; 35 dni), CUPROXAT (0,75 % konc.; 28 dni) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 % konc.; 28 dni).

Smiselno je tudi dodajanje sredstev proti gnitju: BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans; 400 g/ha; karenca je zagotovljena s časom uporabe) ali SERENADE ASO (na osnovi Bacillus subtilis; 8 l/ha; ni karence), ki pa ima dovoljenje samo za uporabo v pridelavi namiznega grozdja. Oba pripravka sta primerna za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 16.08.2016 08:54
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS